Sarasaninnu – Kapi Varnam – Tanjore Quartet

Learn the Tanjore Quartet varnam, Sarasaninnu in raga Kapi,  taught by Shri Chitravina N Ravikiran.