Pahi rama doota – Shatvidhamargini – Thyagaraja

Learn Thyagaraja’s Kshetra Krithi in Shatvidhamargini raga, Pahi rama doota, taught by Sangita Kalanidhi Shri Chitravina N Ravikiran. Click here for notation.