Acharyanet Masterclass Recordings

SUBSCRIPTION SITE LESSONS

Perfecting Carnatic Music Level 1,

 1. 35-Tala Alankarams
 2. Melsthayi Varisais
 3. Daatu Varisais
 4. Jantai Varisai
 5. Sarali Varisais
 6. Amba kamakshi -Yadukulakambhoji Swarajathi – Shyama Sastri
 7. Khamas Swarajathi -Shambashiva
 8. Rave himagiri -Todi – Shyama Sastri
 9. Anandabhairavi Swarajathi – Raaveme
 10. Meenakshi – Shree – Geetham
 11. Bhaktiyal – Yadukulakambodhi
 12. Sarasakshi – Saveri
 13. Jayakaruna – Dhanyasi
 14. Janaki ramana – Neelambari
 15. Saraswathi–Begada–Geetam
 16. Saraswathi–Begada–Geetam
 17. Shree ramachandra– Bhairavi
 18. Shree Ramachandra – Gowla
 19. Kalaimahale – Hindolam
 20. Shree govinda – Shankarabharanam – Geetham
 21. Sarasanayana – Varali
 22. Teerappini teera – Sahana
 23. Giridhara mamava – Navaroz – Geetam
 24. Shiva neriye – Nagaswaravali – Geetam
 25. Mandaradhaare – Kambhoji – Geetam
 26. Re re Shree rama – Arabhi – Geetam
 27. Kamala sulochani – Anandabhairavi – Geetam
 28. Kamalajaadala- Kalyani Geetam
 29. Harihara vinuta – Nattai – Geetam
 30. Varaveena- Mohanam- Geetam
 31. Aanalekara- Shuddhasaveri Geetam
 32. Iravu pahar – Khamach
 33. Shriganapatiye – Pantuvarali
 34. Bhayasamaya – Deshakshi Geetam
 35. Padumanabha- Malahari Geetam
 36. Kerayaneeranu- Malahari Geetam
 37. Kundagowra- Malahari Geetam
 38. Lambodara- Malahari Geetam

Perfecting Carnatic Music Level 2,

 1. Chelinenetlu – Paras – Tanjore Quartet
 2. Saravanabhava – Kannada – Papanasam Sivan
 3. Baagumeera – Shankarabharanam – Veenai Kuappaiyer
 4. Sarasaksha – Pantuvarali – Swati Tirunal
 5. Durusuga – Kedaram – Karur Brothers
 6. Shobhillu – Jaganmohini – Thyagaraja
 7. Pamarajana – Sumadyuti – Muthuswamy Dikshitar
 8. Senapate – Gowla – Oothukkadu Venkata Kavi
 9. Bhajare gopalam – Hindolam – Sadashiva Brahmendra
 10. Bhajare gopalam – Hindolam – Sadasiva Brahmendra
 11. Idisamayamura – Chayanata – Thyagaraja
 12. Udajagopa – Umabharanam – Oothukkadu Venkata Kavi
 13. Sudhamayi – Amritavarshini – Muthiah Bhagavatar
 14. Shree guruguha – Devakriya – Muthuswamy Dikshitar
 15. Shreerama – Sahana – Thyagaraja
 16. Shreemannarayana – Bowli – Annamacharya
 17. Shreemannarayana – Bowli – Annamacharya
 18. Garudagamana – Nagaswaravali – Patnam Subramanya Iyer
 19. Parvati patim- Hamsadhwani – Muthuswamy Dikshitar
 20. Mamava raghurama- Saranga – Thyagaraja
 21. Rararama- Bangala – Karur Brothers
 22. Gajananayutam- Vegavahini – Muthuswamy Dikshitar
 23. Bhairavi Varnam – Viriboni
 24. Devamanohari Varnam – Manchi Samayamide – Chitravina N Ravikiran
 25. Kalyani Varnam (Adi) – Vanajakshiro
 26. Pantuvarali Varnam – Saamininne
 27. Vasantha Varnam – Ninnukori
 28. Saranga Varnam – Intamodi
 29. Hamsadhwani Varnam – Jalajakshi
 30. Shankarabharanam Varnam – Saami ninne -Veenai Kuppaiyer
 31. Abhogi Varnam – Evaribodhana
 32. Mohanam Varnam-Ninnukori

Alankarams and Varisais,

 1. 35-Tala Alankarams
 2. Melsthayi Varisais
 3. Daatu Varisais
 4. Jantai Varisai
 5. Sarali Varisais

Geethams,

 1. Meenakshi – Shree – Geetham
 2. Bhaktiyal – Yadukulakambodhi
 3. Sarasakshi – Saveri
 4. Jayakaruna – Dhanyasi
 5. Janaki ramana – Neelambari
 6. Saraswathi–Begada–Geetam
 7. Saraswathi–Begada–Geetam
 8. Shree ramachandra– Bhairavi
 9. Shree Ramachandra – Gowla
 10. Kalaimahale – Hindolam
 11. Shree govinda – Shankarabharanam – Geetham
 12. Sarasanayana – Varali
 13. Teerappini teera – Sahana
 14. Giridhara mamava – Navaroz – Geetam
 15. Shiva neriye – Nagaswaravali – Geetam
 16. Mandaradhaare – Kambhoji – Geetam
 17. Re re Shree rama – Arabhi – Geetam
 18. Kamala sulochani – Anandabhairavi – Geetam
 19. Kamalajaadala- Kalyani Geetam
 20. Harihara vinuta – Nattai – Geetam
 21. Varaveena- Mohanam- Geetam
 22. Aanalekara- Shuddhasaveri Geetam
 23. Iravu pahar – Khamach
 24. Shriganapatiye – Pantuvarali
 25. Bhayasamaya – Deshakshi Geetam
 26. Padumanabha- Malahari Geetam
 27. Kerayaneeranu- Malahari Geetam
 28. Kundagowra- Malahari Geetam
 29. Lambodara- Malahari Geetam

Swarajathis,

 1. Amba kamakshi -Yadukulakambhoji Swarajathi – Shyama Sastri
 2. Khamas Swarajathi -Shambashiva
 3. Rave himagiri -Todi – Shyama Sastri
 4. Anandabhairavi Swarajathi – Raaveme

Varnams,

 1. Kalyani Ata Tala Varnam -Vanajakshi ninnekori
 2. Shankarabharanam ata tala varnam – Chalamela
 3. Chalamela – Nattakurinji Varnam
 4. Ento preme tone – Surati Varnam
 5. Surati Varnam – Enta prema tone – Pallavi Gopala Iyer
 6. Saveri varnam -Sarasuda
 7. Kedaragowla varnam – Sami daya jooda
 8. Shree varnam – Sami ninne
 9. Sahana Varnam – Karunimpa – Tiruvotriyur Tyagaiyer
 10. Begada varnam- Inta chalamu
 11. Navaragamalika varnam- Valachi vacchi
 12. Bhairavi Varnam – Viriboni
 13. Devamanohari Varnam – Manchi Samayamide – Chitravina N Ravikiran
 14. Kalyani Varnam (Adi) – Vanajakshiro
 15. Pantuvarali Varnam – Saamininne
 16. Vasantha Varnam – Ninnukori
 17. Saranga Varnam – Intamodi
 18. Hamsadhwani Varnam – Jalajakshi
 19. Shankarabharanam Varnam – Saami ninne -Veenai Kuppaiyer
 20. Abhogi Varnam – Evaribodhana
 21. Darbar Varnam- Chalamelara – Tiruvotriyur Tyagaiyer
 22. Chakravakam Varnam-Jalajakshi – Patnam Subramanya Iyer
 23. Kambhoji Varnam- Kamalakshi – Kunnakudi Krishanier
 24. Keeravani Varnam-Chalamela
 25. Poornachandrika Varnam-Yaala Nannechevu – Ramaswamy Dikshitar
 26. Madhyamavathi Varnam- Saraguna Nannela – Tiruvotriyur Tyagaiyer
 27. Mandari Varnam- Vanajaksha – Mysore Vasudevachar
 28. Hindolam Varnam – Mal marugan – Thanjavur Shankara Iyer
 29. Sama Varnam-Nerajanow Ninne – Patnam Subramanya Iyer
 30. Sarasaninnu – Kapi Varnam – Tanjore Quartet
 31. Maguva – Narayanagowla Ata tala varnam – Veenai Kuppaiyer

Manodharma,

 1. How to compose pallavis by Chitravina N Ravikiran
 2. Abheri Model Raga Alapana
 3. Asaveri Model Raga Alapana
 4. Behag Model Raga Alapana
 5. Gowrimanohari Model Raga Alapana
 6. Hamsanandi Model Raga Alapana
 7. Kambhoji Model Raga Alapana
 8. Kedaragowla Model Raga Alapana
 9. Kharaharapriya Model Raga Alapana
 10. Latangi Model Raga Alapana
 11. Madhyamvati Model Raga Alapana
 12. Nattai Model Raga Alapana
 13. Saveri Model Raga Alapana
 14. Vasantha Model Kalpana Swarams
 15. Reetigowla Model Raga Alapana
 16. Sahana Model Raga Alapana
 17. Shankarabharanam Model Raga Alapana
 18. Yadukula kambhoji Model Raga Alapana
 19. Ahiri Model Raga Alapana
 20. Raga Alapana Techniques
 21. Kalpana Swarams in Aiyanallavo – Devamanohari – Oottukkadu Venkata Kavi
 22. Kalpana Swarams in Tarunamidamma – Gowlipantu
 23. Hamsadhwani Model Kalpana Swarams
 24. Anandabhairavi Model Raga Alapana
 25. Bhairavi Model Kalpana Swarams
 26. Bhairavi Model Kalpana Swarams
 27. Nattai Model Kalpana Swarams
 28. Introduction to Model Kalpana Swarams
 29. Neraval Techniques
 30. Introduction to Raga Moorchanas
 31. Pantuvarali Model Raga Alapana
 32. Kalpana Swaram Techniques
 33. Fundamentals of Tanam
 34. Lalitha Model Raga Alapana
 35. Purvikalyani Model Raga Alapana
 36. Mayamalavagowla Model Kalpana Swarams
 37. Surati Model Raga Alapana

Javalis & Padams,

 1. Chelinenetlu – Paras – Tanjore Quartet
 2. Sami raadayagade – Mishra Manji – Dharmapuri Subbarayer
 3. Vagaladi – Behag – Tirupati Narayanaswamy
 4. Elaradayane – Bhairavi
 5. Eratagunatara – Kedaragowla – Dharmapuri Subbarayer
 6. Samayamide – Mayamalavagowla Javali -Patnam Subramanya Iyer
 7. Aiyo vibhudu – Kedaragowla – Dharmapuri Subbarayer
 8. Alagite- Huseni Padam-Kshetragna
 9. Appudu – Khamas – Patnam Subramanya Iyer
 10. Emi mayamu- Kambhoji Javali- Pattabhiramayya
 11. Introduction to Padams by Chitravina N Ravikiran
 12. Marubari- Khamach Javali- Dharmapuri Subbarayer
 13. Vadiga gopaluni- Mohanam Padam – Muvvanallur Sabhapati Sivan
 14. Valapudacha- Varali Padam- Kshetragna
 15. Meragadu – Atana
 16. Muttavaddura – Saveri Javali
 17. Nareemani – Khamas – Dharmapuri Subbarayer
 18. Nera mora – Hamsadhwani
 19. Paripovalera – Bilahari – Pattabhiramayya
 20. Kanada Raga Javali – Charumati – Aanai Ayya Brothers
 21. Manamalaradithu – Surutti Javali – Thanjavur Shankara Iyer
 22. Smarasundaranguni – Paras Javali – Dharmapuri Subbarayer
 23. Taarumaaru – Nattai kurinji – Pattabhiramayya
 24. Telisenura – Saveri – Venkatagirivaru

Learn Thillanas,

 1. Thillana – Anandabhairavi – Thanjavur Shankara Iyer
 2. Thillana – Chenchurutti – Veena Seshanna
 3. Thillana – Hamsanandi – GN Balasubramanian
 4. Thillana – Mandari – Tanjore Quartet
 5. Thillana – Paras – Patnam Subramanya Iyer
 6. Thillana – Shankarabharanam – Rangaswami Pillai
 7. Thillana – Surutti– Oottukkadu Venkata Kavi
 8. Thillana – Yadukula kambhoji – Poochi Srinivasa Iyengar
 9. Thillana in Katyayani – Chitravina N Ravikiran

Bhajans, Tevarams, Tirukkurals, Tiruppuhazhs & Pasurams,

 1. Tu Maaji Mauli- Abhang – Saint Tukaram
 2. Thevaram – Yadukula kambhoji – Tirugnyana Sambandhar
 3. Thevaram – Sowrashtram – Tirugnyana Sambandhar
 4. Bhajan – Yugan Yugan – Kabir
 5. Vaadinen Vadi – Yadukulakambhoji Pasuramof Tirumangai Azhwar
 6. Athana Tiruppuhazh
 7. Tirukkural Verses from Chapter 65 in Reetigowla
 8. Kalyani Tiruppuhazh
 9. Tirukkural Verses from Adikaram 130 in Simhendramadhyamam
 10. Pantuvarali Tiruppuhazh
 11. Desh Tiruppuhazh
 12. Mohanam Tiruppuhazh
 13. Shanmukhapriya Tiruppuhazh
 14. Dhanyashi Tiruppuhazh
 15. Jhonpuri Tiruppuhazh
 16. Sindubhairavi Tiruppuhazh

Dasa Padas,

 1. Sharanu siddhi vinayaka – Sowrashtram -Purandaradasa
 2. Manavajanma – Poorvikalyani – Purandaradasa
 3. Palisemma – Mukhari – Purandaradasa
 4. Neenedayalo – Anandabhairavi – Purandaradasa
 5. Adidanoranga – Arabhi -Purandaradasa
 6. Gajamukhane – Nattai – Vyasa Teertha
 7. Gajamukhane – Nattai – Vyasa Teertha
 8. Neenyako- Brndavani – Purandaradasa
 9. Ramanama – Dashavaatara Ragamalika – Purandaradasa

Compositions of Thyagaraja,

 1. Shobhillu – Jaganmohini – Thyagaraja
 2. Idisamayamura – Chayanata – Thyagaraja
 3. Shreerama – Sahana – Thyagaraja
 4. Mamava raghurama- Saranga -Thyagaraja
 5. Rama kodandarama – Bhairavi – Thyagaraja
 6. Rama namam bhajare – Madhyamavati – Thyagaraja
 7. Rama pahi – Kapi – Thyagaraja
 8. Rara raghuveera – Athana – Thyagaraja
 9. Samayamu telisi – Asaveri – Thyagaraja
 10. Shambo shiva – Shankarabharanam – Thyagaraja
 11. Manasuloni- Varamu – Thyagaraja
 12. Vachamagocharame – Kaikavashi – Thyagaraja
 13. Shree Raghuvara- Devagandhari – Thyagaraja
 14. Varada Navaneetasha – Ragapanjaram – Thyagaraja
 15. Chutamu rare-Arabhi – Thyagaraja
 16. Vinayakuni – Madhyamavati – Thyagaraja
 17. Emani vegintune – Huseni – Thyagaraja
 18. Haridasulu vedale – Yamuna kalyani – Thyagaraja
 19. Inta Tamasa – Saveri – Thyagaraja
 20. O Rangashayee – Kambhoji – Thyagaraja
 21. Bhajare raghuveeram – Kalyani – Thyagaraja
 22. Evarani – Devamrutavarshini – Ādi – Thyagaraja
 23. Manavyala – Nalinakanti – Ādi – Thyagaraja
 24. Nammi vachchina – Kalyani – Thyagaraja
 25. Narasimha – Bilahari – Thyagaraja
 26. Nee dayache – Yadukula kambhoji – Thyagaraja
 27. Nee vanti daivamunu – Todi – Thyagaraja
 28. Neeku Tanaku – Begada – Thyagaraja
 29. Chelimini jalajakshi – Yadukula kambhoji – Thyagaraja
 30. Nijamuga Nimahimalu -Sahana – Thyagaraja
 31. Endaro mahabhavulu – Shree – Thyagaraja
 32. Sadinchene – Arabhi -Thyagaraja
 33. Kanakanaruchira – Varali -Thyagaraja
 34. Dudukugala – Gowla -Thyagaraja
 35. Jagadanandakaraka – Nattai – Thyagaraja
 36. Orajoopu joochedi – Kannadagowla – Thyagaraja
 37. Pahi rama doota – Shatvidhamargini – Thyagaraja
 38. Kalashavardhijam- Ratnangi – Thyagaraja
 39. Paritapamu – Manohari – Thyagaraja
 40. Parulanuvedanu – Balahamsa – Thyagaraja
 41. Pattividuvarada- Manjari – Thyagaraja
 42. Krpalavala – Nadavarangini – Thyagaraja
 43. Meluko dayanidhi – Sowrashtram – Thyagaraja

Muthuswamy Dikshitar,

 1. Pamarajana – Sumadyuti – Muthuswamy Dikshitar
 2. Pamarajana – Sumadyuti – Muthuswamy Dikshitar
 3. Shree guruguha – Devakriya – Muthuswamy Dikshitar
 4. Shree guruguha – Devakriya – Muthuswamy Dikshitar
 5. Parvati patim- Hamsadhwani – Muthuswamy Dikshitar
 6. Parvati patim- Hamsadhwani -Muthuswamy Dikshitar
 7. Varalakshmi – Shree -Muthuswamy Dikshitar
 8. Divakara Tanujam – Yadukula kambhoji – Muthuswamy Dikshitar
 9. Angarakam ashrayamyaham – Surutti – Muthuswamy Dikshitar
 10. Himagirikumari – Ravikriya – Muthuswamy Dikshitar
 11. Shree Ranganatham – Poornachandrika – Muthuswamy Dikshitar
 12. Hiranmayim – Lalitha – Muthuswamy Dikshitar
 13. Brihannayaki- Andhali – Muthuswamy Dikshitar
 14. Nabhomanichandra- Nabhomani – Muthuswamy Dikshitar
 15. Vishalakshim – Kasiramakriya – Muthuswamy Dikshitar
 16. Swaminatha – Nattai – Ādi – Muttuswamy Dikshitar
 17. Bharati – Devamanohari – Muthuswamy Dikshitar
 18. Brhadeeshwaro – Ganasamavarali – Muthuswamy Dikshitar
 19. Brhaspate – Atana – Muthuswamy Dikshitar
 20. Budhamashrayami – Nattakurinji – Muthuswamy Dikshitar
 21. Chandram bhaja manasa – Asaveri – Muthuswamy Dikshitar
 22. Shree shukra – Paras – Muthuswamy Dikshitar
 23. Shweta Ganapatim – Choodamani – Muthuswamy Dikshitar
 24. Suryamurthe – Sowrashtram – Muthuswamy Dikshitar
 25. Introduction to Vara Krithis of Muthuswamy Dikshitar

Oothukkadu Venkata Kavi,

 1. Padmavati Ramanam-Poorvikalyani-Oottukkadu Venkata Kavi
 2. Kathaya Kathaya-Surati-Oottukkadu Venkata Kavi
 3. Senapate – Gowla – Oothukkadu Venkata Kavi
 4. Haladharanujam – Manirangu – Oothukkadu Venkata Kavi
 5. Natajana kalpavalli – Punnagavarali – Oothukkadu Venkata Kavi
 6. Shankari – Madhyamavati – Oothukkadu Venkata Kavi
 7. Sakala loka nayike – Arabhi – Oothukkadu Venkata Kavi
 8. Sadanandamayi – Hindolam – Oothukkadu Venkata Kavi
 9. Neela lohita ramani – Balahamsa – Oothukkadu Venkata Kavi
 10. Yogayogeshvari – Anandabhairavi – Oothukkadu Venkata Kavi
 11. Sarva jeeva – Shuddhasaveri – Oothukkadu Venkata Kavi
 12. Bhajasva Shree Tripurasundari – Oothukkadu Venkata Kavi
 13. Santatam Aham – Deshakshi – Oothukkadu Venkata Kavi
 14. Vanchhasi yadi – Kalyani – Oothukkadu Venkata Kavi
 15. Shree Ganeshvara – Shanmukhapriya – Oothukkadu Venkata Kavi
 16. Vandenandasunum – Kannadamaruvam
 17. Kalpana Swarams in Aiyanallavo – Devamanohari – Oottukkadu Venkata Kavi
 18. Aiyanallavo – Devamanohari- Oottukkadu Venkata Kavi
 19. Sundaranandakumara- Madhyamavati – OVK
 20. Aalavadennalo – Paras – Oothukkadu Venkata Kavi
 21. Balasarasa – Keeravani – Oothukkadu Venkata Kavi
 22. Jatadhara – Todi – Oothukkadu Venkata Kavi
 23. Madhava hrdi khelini – Kalyani – Oothukkadu Venkata Kavi
 24. Aganitamahima – Gowla – Oothukkadu Venkata Kavi
 25. Bhajanamruta – Nattai – Oothukkadu Venkata Kavi
 26. Vande valmiki kokilam- Athana – OVK
 27. Vandaduvum Ponaduvum- Bilahari – OVK
 28. Vallari samane- Malavi – OVK
 29. Uma maheshwaratmajam – Umabharanam – Oothukkadu Venkata Kavi
 30. Udajagopa – Umabharanam- OVK
 31. Thyagaraja paramesha – Chakravakam – OVK
 32. Senapate – Gowla-OVK
 33. Sarasija bhava jaye – Kalyani – Oothukkadu Venkata Kavi
 34. Rasa kheli – Kharaharapriya – Oothukkadu Venkata Kavi
 35. Raja rajagopala – Manji – Oothukkadu Venkata Kavi
 36. Prema swaroopa- Anandabhairavi -Oothukkadu Venkata Kavi
 37. Pavana kumara- Vasantha – OVK
 38. Bhakta bagadeya – Madhyamavati – OVK
 39. Nalladalla enru -Shankarabharanam – OVK
 40. Vijayate govinda -Asaveri – OVK
 41. Vishati vishati -Gowrimanohari – OVK
 42. Gowri natham – Vakulabharanam – Oothukkadu Venkata Kavi
 43. Geeta rasike – Kalyani – Oothukkadu Venkata Kavi
 44. Gajamukhaanujam – Kedaram – Oothukkadu Venkata Kavi
 45. Chintittavar- Nattai -Oothukkadu Venkata Kavi
 46. Brndavana nilaye – Reetigowla – Oothukkadu Venkata Kavi
 47. Arulaalan tiramellam – Shankarabharanam – Oothukkadu Venkata Kavi
 48. Agama rajagopala – Kedaram – Oothukkadu Venkata Kavi
 49. Maṇi noopura – Neelāmbari – Ādi – OVK
 50. Alai pāyudē – Kānaḍā – Ādi – OVK
 51. Naṭavara taruṇee – Kannaḍagowḷa – Ādi – OVK
 52. Neerada sama – Jayantashree – Ādi – tishragati – OVK
 53. Pāl vaḍiyum – Nāṭṭaikkuranji – Ādi – OVK
 54. Ashaindāḍum mayil – Simhēndramadhyamam – Ādi – OVK
 55. Taye Yashoda – Todi – Ādi – Oottukkadu Venkata Kavi

Annamacharya and Bhadrachala Ramadas,

 1. Rara na vennamudda – Khamas – Bhadrachala Ramdas
 2. Deenudanenu – Neelambari – Annamacharya
 3. Amma nannu brovave – Saveri – Annamacharya
 4. Harigolichiyu – Dharmavati – Annamacharya
 5. Bhavaye pavamana – Bilahari – Bhadrachala Ramdas
 6. Navaneeta Chora – Jenjhuti- Annamacharya
 7. Needasula bhangamula – Malayamarutam
 8. O Raghunandana – Kaanada – Bhadrachala Ramdas
 9. Paramapurusha – Shanmukhapriya- Annamacharya
 10. Korudu namadi – Malahari – Annamacharya
 11. Neevu devudavu- Sindubhairavi – Annamacharya

Shastri Family Krithis,

 1. Amba kamakshi -Yadukulakambhoji Swarajathi – Shyama Sastri
 2. Rave himagiri -Todi – Shyama Sastri
 3. Devibrova – Chintamani – Shyama Sastri
 4. Tarunamidamma – Gowlipantu – Shyama Shastri
 5. Kalpana Swarams in Tarunamidamma – Gowlipantu
 6. Parakelanannu – Kedaragowla – Shyama Shastri
 7. Vanajasana – Shree – Subbaraya Shastri
 8. Trilokamata – Paras – Shyama Shastri
 9. Shreekamakshi – Saranga – Annasami Shastri
 10. Ninnuvina gatigana – Kalyani – Subbaraya Shastri

Tanjore Quartet,

 1. Chelinenetlu – Paras – Tanjore Quartet
 2. Sarasaninnu – Kapi Varnam – Tanjore Quartet
 3. Thillana – Mandari – Tanjore Quartet
 4. Satileni – Purvikalyani – Tanjore Quartet
 5. Amba Neelambari – Neelambari – Tanjore Quartet
 6. Muttavaddura – Saveri Javali
 7. Bhakta palana – Keeravani – Tanjore Quartet
 8. Mayateetha – Mayamalavagowla – Tanjore Quartet

Muthiah Bhagavatar,

 1. Sudhamayi – Amritavarshini – Muthiah Bhagavatar
 2. Sudhamayi – Amritavarshini – Muthiah Bhagavatar
 3. Ratna kanchuka dharini – Kambhoji -Muthiah Bhagavatar
 4. Samayamide – Budhamanohari – Muthiah Bhagavatar
 5. Ganapate – Janaranjani – Muthiah Bhagavatar
 6. Ambavani – Keeravani – Muthiah Bhagavatar

Sadashiva Brahmendra,

 1. Bhajare gopalam – Hindolam – Sadasiva Brahmendra
 2. Manasa sancharare – Sama – Ādi – Sadashiva Brahmendra
 3. Chetashree ramam- Surutti – Sadashiva Brahmendra
 4. Pibare rama rasam- Yamuna kalyani – Sadashiva Brahmendra
 5. Khelati mama hrdaye- Atana – Sadashiva Brahmendra
 6. Smaravaram varam- Sindubhairavi – Sadashiva Brahmendra

Compositions of other Composers,

 1. Saravanabhava – Kannada – Papanasam Sivan
 2. Baagumeera – Shankarabharanam – Veenai Kuappaiyer
 3. Sarasaksha – Pantuvarali – Swati Tirunal
 4. Durusuga – Kedaram – Karur Brothers
 5. Bhajare gopalam – Hindolam – Sadasiva Brahmendra
 6. Sudhamayi – Amritavarshini – Muthiah Bhagavatar
 7. Sudhamayi – Amritavarshini – Muthiah Bhagavatar
 8. Shreemannarayana – Bowli – Annamacharya
 9. Garudagamana – Nagaswaravali – Patnam Subramanya Iyer
 10. Rararama- Bangala – Karur Brothers
 11. Ratna kanchuka dharini – Kambhoji -Muthiah Bhagavatar
 12. Saketa nagara natha – Harikambhoji – Mysore Sadashiva Rao
 13. Samayamide – Budhamanohari – Muthiah Bhagavatar
 14. VellaiThamarai – Abheri – Subramanya Bharati
 15. Vidhi ilarku – Kharaharapriya – Aanai Ayya Brothers
 16. EnnaineeMaravade – Amritavarshini – Dandapani Desikan
 17. Ganapate – Janaranjani – Muthiah Bhagavatar
 18. Ambanaadu – Todi – Pallavi Gopala Iyer
 19. Jagadeeshwari – Mohanam – Tiruvarur Ramaswamy Pillai
 20. Neeraja dala nayana – Mishra Mand – Mannarkudi Shambashiva Bhagavatar
 21. Shree Kamakshi – Vasantha – Thiruvarur Ramaswamy Pillai
 22. Sharavana bhava – Shanmukhapriya – Papanasam Sivan
 23. Ambavani – Keeravani – Muthiah Bhagavatar
 24. Manasa sancharare – Sama – Ādi – Sadashiva Brahmendra
 25. Kavava – Varali – Ādi – Papanasam Sivan
 26. Vinayaka – Hamsadhwani – Ādi – EV Ramakrishna Bhagavatar
 27. Needucharana – Kalyani -Pallavi Gopala Iyer
 28. Chetashree ramam- Surutti – Sadashiva Brahmendra
 29. Chintadeerchara– Sowrashtram -Poochi Srinivasa Iyengar
 30. Karuninchutakide – Sindumandari – Patnam Subramanya Iyer
 31. Pibare rama rasam- Yamuna kalyani – Sadashiva Brahmendra
 32. Khelati mama hrdaye- Atana – Sadashiva Brahmendra
 33. Ka Guha- Kosalam – Koteeshwara Iyer
 34. Kai Vidamaattar- Valaji – Kallal Ramanathan
 35. Namarkkum – Hamsadhwani – Thevaram by Appar
 36. Pitha Pirai Sudi- Mayamalavagowla – Thevaram by Sundarar
 37. Pugazhai Thedi – Kannada – Dandapani Desikan
 38. Sinamadaiyade – Bahudari – Dandapani Desikan
 39. Mahalakshmi – Shankarabharanam – Papanasam Sivan
 40. Manasa vrudha – Abhogi – Patnam Subramanya Iyer
 41. Maruva neeku – Purvikalyani – Pallavi Seshaiyer
 42. Shree Venkatesha – Phalamanjari – Patnam Subramanya Iyer
 43. Smaravaram varam- Sindubhairavi – Sadashiva Brahmendra

Tanjavur Shankara Iyer,

 1. Hindolam Varnam – Mal marugan – Thanjavur Shankara Iyer
 2. Thillana – Anandabhairavi – Thanjavur Shankara Iyer
 3. Varuna Bhagavanai- Amritavarshini – Thanjavur Shankara Iyer
 4. Ganapatiye – Mohanam – Thanjavur Shankara Iyer
 5. Balasubramanyan – Vishnupriya – Thanjavur Shankara Iyer
 6. Natajana- Nalinakanti – Thanjavur Shankara Iyer
 7. Manamalaradithu – Surutti Javali – Thanjavur Shankara Iyer

Ravikiran Compositions,

 1. Mampahi-Todi-N Ravikiran
 2. Kalanidhim Bhajami-Kalanidhi-N Ravikiran
 3. Moha mataladi-Javali-Vasantha- N Ravikiran
 4. Santoshamuga-Abheri Varnam -N Ravikiran
 5. Tillana in Begada – N Ravikiran
 6. Om Sharavanabhava-Kuntalavarali-N Ravikiran
 7. Dehamenduku-Saranga-N Ravikiran
 8. Samaganave Salade-Chandrajyoti-N Ravikiran
 9. Kalaimahale – Hindolam
 10. Sarasanayana – Varali
 11. Devamanohari Varnam – Manchi Samayamide – Chitravina N Ravikiran
 12. Arulavendum – Devamanohari – Chitravina N Ravikiran
 13. Dayanidhe- Shankarabharanam – Chitravina N Ravikiran
 14. Dehamenduku – Saranga – Chitravina N Ravikiran
 15. Kamaneeyamaina – Paras Adi Tala Varnam – Chitravina N Ravikiran
 16. Ranganayaka – Kaanada – Chitravina N Ravikiran
 17. Sankatahara – Malayamarutam – Chitravina N Ravikiran
 18. Sarigadamma – Keeravani – Chitravina N Ravikiran
 19. Teeya manangalil – Hamsadhwani – Chitravina N Ravikiran
 20. Thillana in Katyayani – Chitravina N Ravikiran

 

OTHER LESSONS
(For Individual Purchase)

Lessons on the masterclass site. These are lessons that can be purchased individually. (These lessons are not included in the subscription.) Click on the link to access the lesson.

Thematic Masterclass

 1. Pallavis Demystified Masterclass by Chitravina N Ravikiran
 2. Laya Saaraamrtam Masterclass by Chitravina N Ravikiran
 3. Nada Vidya Marmau – Kutcheri Secrets Unravelled- Masterclass by Shri Neyveli Santhanagopalan
 4. Dr. M Balamuralikrishna Compositions – Masterclass bu Vidwan K.N Shashikiran
 5. 72 Mela-Ragamalika Geetam Masterclass by Chitravina N Ravikiran
 6. Songs to the Blue Lord – Mira Bhajans and Abhangs – Masterclass by Dr Sriram Parasuram
 7. Navarathri Special Edition-“Devi Samarpanam”-Songs on Devi
 8. “AZHAGE TAMIZHE” – Masterclass by Vidushi Sankari Krishnan
 9. “Compositions of Swati Tirunal” – Masterclass by Dr Baby Sreeram
 10. Talamatics Levels 1-6 – Masterclass by Dr Ghatam Karthick
 11. Svaroparichaya – Notation writing and improving swara sense -Workshop by Vidushi Bhargavi Balasubramanian
 12. Lec-Dem on Pattern Building (Sollu Development) by Sangita Kalanidhi Prof Trichy Sankaran
 13. Voice Culture in Raga Keeravani – Masterclass by Chitravina N Ravikiran
 14. Vivahapriya – Wedding Songs -Masterclass by Chitravina N Ravikiran
 15. Shree Rama Jayame Jayam – Songs on Rama – Masterclass by Chitravina N Ravikiran
 16. Tamizh Isai Ula – Masterclass by Vidwan Sikkil Gurucharan
 17. Songs on Anjaneya – Masterclass by Vidwan Sikkil Gurucharan
 18. Voice Techniques for Manodharma – Masterclass by Chitravina N Ravikiran
 19. Pre-Trinity Compositions – Masterclass by Shri Chitravina N Ravikiran
 20. Prerequisites to Good Music – Masterclass by Shri Chitravina N Ravikiran

Masterclass Site, Manodharma

 1. Dr R S Jayalakshmi Tanam techniques
 2. Kalpana Swarams – Basics
 3. Kalpana Swarams – Short Rounds
 4. Kalpana Swarams – Final Rounds
 5. Manodharma-Raga Nattaikuranji
 6. Manodharma-Raga Kambhodhi
 7. Manodharma-Raga Bhairavi
 8. Learn how to Sing Raga Shanmukhapriya
 9. Kalpanaswarams in Raga Latangi
 10. Learn how to Sing Raga Darbar
 11. Learn how to Sing Raga Keeravani
 12. Learn how to Sing Raga Kharaharapriya
 13. Learn how to Sing Raga Yadukulakambodhi
 14. Learn how to Sing Raga Kalyani
 15. Learn how to Sing Raga Reetigowla
 16. Learn how to Sing Raga Mukhari
 17. Learn how to Sing Raga Saveri
 18. Learn how to Sing Raga Begada
 19. Learn how to Sing Raga Kedaragowla
 20. Learn how to Sing Raga Latangi
 21. Learn how to Sing Raga Shankarabharanam
 22. Learn how to Sing Raga Anandabhairavi
 23. Learn how to Sing Raga Sahana
 24. Learn how to Sing Raga Purvikalyani
 25. Learn how to Sing Raga Todi
 26. Introduction to Voice Culture in Manodharma
 27. Model Raga Alapana with example in Mohanam
 28. Model Tanam – Explanations
 29. Voice Culture in Kalpana Swarams

 

Masterclass Site, Varnams

 1. Anandabhairavi Ata Tala Varnam
 2. Yadukulakambhodhi Ata Tala varnam
 3. Songs on Anjaneya – Annalin Aanai- Varnam- Kalyanavasantham- Panchapakesa Iyer

 

Masterclass Site, Dasa Padas

 1. Kodubega – Vasanta – Purandaradasa
 2. Kodubega divyamati – Vasantha – Purandara Dasa
 3. Bhagyada lakshmi – Shree – Purandara Dasa

Masterclass Site, Compositions of Thyagaraja

 1. Munduvenuka – Darbar – Thyagaraja
 2. Darini – Shuddhasaveri – Thyagaraja
 3. Kadalevadu – Narayanagowla – Thyagaraja
 4. Tulasibilwa – Kedaragowla – Thyagaraja
 5. Ranidhi Radu – Manirangu – Thyagaraja
 6. Etavuna nerchitivo-Yadukulkambhodhi-Thyagaraja
 7. Nenendu – Karnataka Behag – Thyagaraja
 8. Srinarasimha – Phalamanjari – Thyagaraja
 9. Ramabhirama – Dhanyashi – Tyagaraja
 10. Seeta kalyana – Kuranji – Thyagaraja
 11. Nagumomu – Madhyamavati – Thyagaraja

Masterclass Site, Muthuswamy Dikshitar

 1. Smaramyaham – Ramapriya – Muttuswamy Dikshitar
 2. Mahasuram – Shanmukhapriya – Muttuswamy Dikshitar
 3. Chetasree-Dwijavanti-Muttuswamy Dikshitar
 4. Shreevenugopala – Kurinji – Dikshitar
 5. Mahalakshmi – Madhavamanohari – Dikshitar
 6. Mahalakshmi – Madhavamanohari – Muttuswamy Dikshitar
 7. Pavanatmaja- Nattai- Muthuswami Dikshitar

Masterclass Site, Oothukkadu Venkata Kavi

 1. Svagatam Kushalam – Reetigowla – Oottukkadu Venkata Kavi
 2. Mithiladhipa- Kambodhi- Oottukkadu Venkata Kavi
 3. Rasika mahottama- Sarasangi – OVK
 4. Pashyati – Desh-Jayadeva
 5. Svagatam Krishna – Mohanam – Oottukkadu Venkata Kavi
 6. Sama mudal – Navaroz – Oottukkadu Venkata Kavi

Masterclass Site, Annamacharya and Bhadrachala Ramadas

 1. Rama jogi – Kamach – Bhadrachala Ramdas
 2. Gatulanni khilamaina – Arabhi – Annamacharya

Masterclass Site, Shastri Family Krithis

 1. Emani – Mukhari – Subbaraya Shastri
 2. Mayamma – Nattaikuranji – Shyama Shastry

Masterclass Site, Tanjore Quartet

  Masterclass Site, Muthiah Bhagavatar

   Masterclass Site, Sadashiva Brahmendra

    Masterclass Site, Compositions of other Composers

    1. Chidambara-Chenchurutti-Gopalakrishna Bharati
    2. Devi Jagajjanani – Shankarabharanam – Swati Tirunal
    3. Sahasika Dhanujahara – Shuddha Saveri – Swati Tirunal
    4. Sakshat Madana – Anandabhairavi-Narayana Teertha
    5. Sri patimiha – Kambhodhi-Narayana Teertha
    6. Re re manasa – Yamunakalyani-Narayana Teertha
    7. Compositions on Lord Shiva – Dr Sriram Parasuram
    8. Paripahi – Kalyani – Swati Tirunal
    9. Shikivahana-Hamsadeepakam-Muttaiah Bhagavatar
    10. Pahimam – Janaranjini – Mahavaidyanatha Iyer
    11. Mamavasada – Nattaikuranji – Swati Tirunal
    12. Yaaroenrennamale-Shankarabharanam-Arunachala Kavi
    13. Kalaithukki-Yadukulakambodhi-Marimutta Pillai
    14. Chittameppadiyo-Nadanamakriya-Vedanayagam Pillai
    15. Bhavasagaram-Shanmukhapriya-Gopalakrishna Bharati
    16. Santatam Bhajaamiha- Bilahari – Swati Tirunal
    17. Mamava Jagadeeshwara – Saraswati Manohari – Swati Tirunal
    18. Paahi Sarasanabha – Saveri – Swati Tirunal
    19. Shriraghukulanidhim – Huseni – Poochi Srinivasa Iyengar
    20. Vayu Kumaran- Kalyani- Papanasam Sivan
    21. Anjaneya Raghurama – Saveri – Swati Tirunal
    22. Nijaga dasa yadunandane – Sindubhairavi – Jayadeva
    23. Pavadisu paramatmane – Ragamalika – Purandaradasa
    24. Poem by Kaniyan Poongundran – Ragam Shanmukhapriya
    25. Tirukkural Verses from Chapter 65
    26. Song by Kudhambai Sidhar- Folk melody from the early 15th century.
    27. Nal Vazhkaiye vendum – Kokila – Dandapani Desikar
    28. Ninaippadeppodu nenje- Nadanamakriya – Vedanayagam Pill
    29. Manadhil urudhi Vendum – Behag- Subramanya Bharati
    30. Yaarukkuthan theriyum – Devamanohari – Gopalakrishna Bharati
    31. Aliveni – Kuranji – Swati Tirunal
    32. Andholika vahane – Anandabhairavi – Swati Tirunal
    33. Song from Kuruntokai – Ragam Brindavani
    34. Silapathikaaram – A collection of verses.

    Masterclass Site, Tanjavur Shankara Iyer

     Masterclass Site, Ravikiran Compositions

     1. Mahalakshmi-Mohanam-Chitravina Ravikiran
     2. Mohanangi – Mohanam – Chitravina N Ravikiran
     3. Kalyaname – Punnagavarali – Chitravina Ravikiran
     4. Tirumaname – Ragamalika – Chitravina Ravikiran

      

     Masterclass Site, Bhajans, Tevarams, Tirukkurals, Tiruppuhazhs & Pasurams

     1. Gale bhujanga-Desh
     2. Itna To karna-Sindhubhairavi
     3. Mahadeva-Jhinjhoti
     4. Sarwatmaka
     5. Akka Kelavva-Pahadi
     6. Ullavaru Shivalayava maduvaru-Madhuvanti
     7. Khele Masane mein hori
     8. Mharo Pranam – Mira Bhajan
     9. Piya Ji Mhara – Mira Bhajan
     10. Jeke Ranjale Ganjale – Abhang
     11. Bolava Vittala – Abhang
     12. Kaaya hi Pandhari – Abhang
     13. Vaazhvaavadu mayam – Thevaram in Gambeeranattai
     14. Vin neela melappu – Andal Pasuram in Hamirkalyani

     Scroll to Top