Rama pahi – Kapi – Thyagaraja

Learn the Thyagaraja Utsava Sampradaya krithi in raga Kapi, Rama pahi taught by guru Shri Chitravina N Ravikiran.