Santatam Aham – Deshakshi – Oothukkadu Venkata Kavi

Learn Oothukkadu Venkata Kavi’s Navavaranam masterpiece on Goddess Kamakshi in raga Deshakashi, Santatam aham, taught by guru Shri Chitravina N Ravikiran. The notation is provided in the OVK’s Kamakshi Navavaranams and Saptaratnas e-book.