Learn the Thyagaraja Utsava Sampradaya krithi in raga Shankarabharanam, Shambo siva shankara, taught by guru Shri Chitravina N Ravikiran.