Tevaram – Sowrashtram – Tirugnyana Sambandhar

Shri Neyveli Santhanagopalan teaches the Thevaram composed by Thirugyanana Sambandhar, Pidi adan uru umai in Sowrashtram.