Jatadhara – Todi – Oothukkadu Venkata Kavi

Learn Oothukkadu Venkata Kavi’s Saptartana masterpiece in Todi raga, Jatadhara, taught by guru Shri Chitravina N Ravikiran.The notation is provided in the OVK’s Kamakshi Navavaranams and Saptaratnas e-book.