Shree guruguha – Devakriya – Muthuswamy Dikshitar

Learn Muthuswamy Dikshitar’s krithi, Shree guruguha in raga Devakriya taught by Sangita Kalanidhi Shri Chitravina N Ravikiran. The notation is provided in the Perfecting Carnatic Music Level 1 e-book.